15947

סרטון בדיקת מוצרים

  • בדיקה של מחברי חוט ללוח
  • מחבר תאורת LED בדיקה-סליל
  • מבחן חיי מתג מישוש
  • בדיקת מתג מישוש
  • SMD BUZZER TEST-REEL
  • בדיקת דיודות